Lekplatsplattor

Fallskyddsplattor som är optimala för lekplatser och sport.
Kan läggas på alla jämna underlag. Fixeras genom punktlimning.