Om Fallskyddsplattor

Enligt gällande föreskrifter bör alla offentliga lekplatser uppfylla säkerhetsstandarden EN 1177:2008. För ytbeläggningar på lekplatser gör reglerna klart att de ska absorbera fall från en viss höjd och därmed förebygga permanenta hälsoskador. Den maximala fallhöjden beror på typen av ytbeläggning och den installerade lekplatsutrustningen. Den beräknas utifrån det s k HIC-värdet (Head Injury Criterion).

Den bästa lösningen för lekplatser är stötdämpande plattor av gummigranulat bundet med polyuretan. Det finns många varianter av sådana plattor – skillnaden ligger främst i deras tjocklek och dämpande egenskaper. I vår butik hittar du produkter för alla typer av ytor som uppfyller dina krav både när det gäller säkerhet, användbarhet och pris.

Användning av andra fallskyddsmaterial (t.ex. sand, grus, träspån, bark eller gräs) orsakar ofta svårhanterliga problem, till exempel ruttnande, förorening, bristande hygien, glidning av materialet, behov av regelbundet underhåll och utbyte, väderberoende osv. Dessa problem finns inte om du använder stötdämpande plattor av gummigranulat. Att leka på mjuka plattor känns bra och dessutom finns det ingen risk för kroppsskador och barnen fryser inte om fötterna.

Stötdämpande plattor isolerar från kyla och hetta och minskar ljudnivån. Den porösa strukturen hos plattor av gummigranulat gör att de är halkfria både i torra och våta förhållanden. Dessutom är de säkra oavsett väderlek och genomsläppliga för vatten – inga vattenpölar även efter kraftiga regn! Dessa egenskaper beror på att regnvattnet går ned till marken genom särskilda mikrokanaler i strukturen hos plattorna. Det är också viktigt att det absorberade regnvattnet för bort alla föroreningar och rengör plattan. Beroende på underlaget absorberas vattnet av marken under plattan eller rinner till vattenavloppet längs dräneringskanaler placerade på plattans undersida. Resten av fukten sprider sig genom plattan och torkar snabbt.

Fallskyddsplattor är dessutom kostnadseffektiva. Kostnaden för investeringen är klar, och underhållskostnaderna är minimala. Plattor av gummigranulat är väderbeständiga, så att lekplatser och idrottsplatser kan användas året runt i många år och utan några extra underhållskostnader. Egenskaper hos plattorna, dvs. maximal fallhöjd enligt EN 1177, studselasticitet och genomsläpplighet för vatten är noggrant definierade och förändras knappt under användningen. Vid korrekt installation och korrekt användning blir plattornas genomsnittliga livslängd 15 år eller mer.

Plattor av gummigranulat kan installeras både inom- och utomhus. Det räcker med ett jämnt och fast bärande underlag (stenflis, krossten, betong, skrid, kakel, takpapp, takfolie, plåt, golvplankor osv). Plattorna är skyddade mot vandalism och om det är nödvändigt kan de lätt avlägsnas och placeras någon annanstans. Plattorna monteras plattorna med polyuretanlim. Med hjälp av en sticksåg kan man enkelt och snabbt kapa plattan på utkanten till rätt mått. För att montera plattorna behöver du inga avancerade tekniska kunskaper – du kan göra det på egen handeller anlita en lokal byggmästare.

Det bör noteras att stötdämpande plattor från oss absolut inte utgör något hot mot hälsa, vilket bekräftas av att de i många år använts i skolor, förskolor och på lekplatser i Västeuropa. Dessutom är de miljövänliga och enkla att avlägsna när de slitits ner. Det rekommenderas att lämna slitna plattor till återvinning.

Kvalitéten på våra fallskyddsplattor är den allra högsta. De tillverkas i Holland av Granuflex®, en av Europas största återvinnare av bildäck. Varje år tillverkas drygt 50.000 m2 fallskyddsplattor.  

OBS: För att kunna hålla låga priser skickas alla gummiplattor direkt från fabriken i Holland utan mellanhänder. Minsta volym de kan skicka är en pall för 2900:- + moms.